%

Så här många är nöjda med sitt nuvarande Talent Management

%

Så här många anser Talent Management vara en av de viktigaste frågorna idag

%

Så här många tror Talent Mangagement blir ännu mer viktigt i framtiden

Talent Management Barometern är en årlig undersökning som vi på Stardust Consulting genomför tillsammans med Personal & Ledarskap, Sveriges HR-förening och Kommunikationsbyrån Comprend.

Syftet är att kartlägga hur väl rustade svenska företag är inom Talent Management området, och vilka utmaningar de står inför.

Vår förhoppning är att undersökningen skall bidra till att du kan ta ytterligare några steg mot ett World Class Talent Management.

Här hämtar du hela Talent Management Barometern 2016

Ladda ner här