%

Bara 17% är nöjda med hur väl deras TM fungerar idag

%

65% finner det svårt att attrahera de talanger de behöver

%

Endast 4% känner att deras organisation är helt redo att möta framtiden

TM BarometernTalent Management Barometern är en årlig undersökning som vi på Stardust Consulting genomför.
Syftet är att kartlägga hur väl rustade svenska företag är inom Talent Management området, och vilka utmaningar de står inför.

Vår förhoppning är att undersökningen skall bidra till att du kan ta ytterligare några steg mot ett World Class Talent Management.

Här hämtar du hela Talent Management Barometern 2018

Ladda ner här