Ta del av hela Talent Management Barometern 2016!

Talent Management Barometern är en årlig undersökning där syftet är att kartlägga hur väl rustade svenska företag är inom Talent Management området, och vilka utmaningar de står inför.

Ladda ner hela TMB 2016 här

5 nycklar till framgångsrik talangutveckling

För många företag idag är bristen på talang den enskilt största tillväxthämmande faktorn. Trots detta saknar de allra flesta företag strategier för långsiktig talangutveckling och kompetensförsörjning. Och bristen på talang kommer bara att bli ännu värre. Bara inom IT... läs mer

Varför lärande organisationer lyckas

Allt fler talar om behovet av lärande organisationer, att lära fortare och på nya sätt blir en allt viktigare konkurrensfördel. Bilden nedan, som är lånad från Baruch Lev, en amerikansk professor, visar utvecklingen av förklarat och oförklarat värde i börsnoterade... läs mer

Tänk nytt – Tänk om – Rekrytera smartare

En majoritet av rekryterande chefer upplever svårigheter med att hitta rätt kompetens. Många unga som jag coachar säger samtidigt att det är hopplöst att få första jobbet. Alla företag – om de över huvud taget svarar – söker medarbetare med minst 2 års erfarenhet.... läs mer

Törstar du efter kunskap?

I vår matnyttiga blogg ökar du på din kunskap om Talent Management och får konkreta verktyg och idéer som du direkt kan omvandla till praktik.

Jag vill läsa bloggen!

Vill du hänga med?

Få de senaste nyheterna om Talent Management. Vårt nyhetsbrev skickas ett par gånger per år och bjuder på mycket kunskap!

Jag vill ha nyhetsbrev!

Talent Management utbildning ,i samarbete med Sveriges HR förening

Låt dig eller någon av dina kollegor, inspireras, få tips och energi från alla spännande deltagare.

Läs mer här

Med vårt diagnosverktyg STaR TRAK som utgångspunkt kan vi tillsammans med våra kunder utforma en heltäckande Talangstrategi, d.v.s. en plan för hur företagets Talent Management måste utvecklas för att affärsmålen skall uppnås. Läs mer här

Vi hjälper er att ta fram en hållbar och långsiktig företagskultur med tydliga affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå. Läs mer här

Vi erbjuder en komplett Employer Branding process, från att identifiera behov och ta fram ett erbjudande till arbetsmarknaden, till att välja kanaler och ta fram anpassad kommunikation. Läs mer här

Vi skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer i företaget; nyblivna chefer, mellanchefer, seniora chefer och ledningsgrupper. Läs mer här

Vi hjälper er ta fram en Performance Management process. Läs mer här

Stardust Executive levererar objektiva, strukturerade och kompetensbaserade tjänster inom Executive Search, Assessment, Coaching, Outplacement och Talent Management. Läs mer

Charlotta på Stardust har hjälpt mig att utveckla de verktyg jag behöver för att bli en bra ledare. Hon är också en väldigt bra person att vända sig till om man har problem och frågor

Lazlo Varga

VD , Euroflorist

Stardust har varit en central del i vår tillväxtresa.  Deras styrkor är deras förmåga att kartlägga vårt Talent Management , dels deras erfarenheter av att knyta ihop säcken i en tydlig strategi, och dels deras förmåga att hjälpa till med implementeringen

Bengt Johansson

VD, Forsen

Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Henrik Martin och Stardust.

Christian Sievert

VD, AB Max Sievert

%

Anser Talent Management vara en av de viktigaste frågorna idag

%

Anser sig vara nöjda med sitt nuvarande Talent Management

Varje år tar vi temperaturen på Talent Management i Sverige. Du kan ta del av resultaten helt utan kostnad.

Ladda ner TM Barometern 2016 här

Vi ingår i Stardustgruppen

Stardust Communication: utvecklar såväl extern som intern kommunikation för att attrahera och engagera talanger. Modern employer branding, helt enkelt.

Stardust Consulting: utvecklar och implementerar Talent Management strategier. Alltifrån att vässa målstyrningen till att utveckla företagskulturen och ledarskapet

Stardust Executive: erbjuder Talent Management på individnivå. Från robusta assessments och rekryteringsprocesser, till coaching och outplacement.

Stardust Search: ett nya tidens searchbolag som tillsätter styrelser, VD:ar och andra ledande befattningshavare.

Läs mer här!

Kontakta oss