Varför Talent Management?

Varför är det viktigt att arbeta med Talent Management? Därför att dina talanger är, på lång sikt, din enda egentliga källa till differentiering. Det är dina talanger som driver ditt företag mot framgång.

Vi tycker inte att Talent Management bara är en ny etikett på de gamla vanliga HR processerna. Talent Management är, eller kan åtminstone vara, grunden för signifikant transformation av HR funktionen, där man intar ett mycket mer strategiskt förhållningssätt till medarbetarna, och en mer holistisk syn på processerna som stödjer dem.

Och det behövs verkligen ett mer strategiskt synsätt på de anställda: utmaningarna framöver är avsevärda. I västvärlden kommer pensioneringen av 40-talister skapa en hel del oreda. Bara i Sverige skall 250.000 40-talister i ledningsställning ersättas under de närmaste åren, av en generation som inte vill jobba 60 timmar i veckan och få 1 miljon Eurobonus-poäng.

I utvecklingsländerna är redan en av de största utmaningarna att attrahera och behålla talanger.

Men viktigast av allt att inse är att en väl genomtänkt Talent Management strategi ger bättre finansiella resultat.

Vi har mycket data som bekräftar detta, men en färsk undersökning av Bersin & Associates där de intervjuade 976 företag visade att:

Företag med effektiva Talent Management strategier såg fördelar som direkt kunde omvandlas till dollars. De här företagen:

  • Rapporterade 26% högre intäkter per anställd
  • Hade 40% lägre personalomsättning bland högpresterare
  • Var med 92% sannolikhet mer effektiva i hur de hanterade förändringar i konjunkturen 

Trots det sade sig endast 5% av företagen i studien ha en tillräckligt strukturerat angreppssätt på Talent Management. Vi tror att det finns massor att förbättra inom Talent Management. Och vi tror att vi kan bidra med vår kompetens och våra erfarenheter.