Vi på Stardust Consulting fungerar som rådgivare och bollplank samt hjälper företag att utveckla ett effektivt Talent Management, dvs hur man på ett strukturerat och effektivt sätt attraherar, utvecklar och behåller rätt medarbetare. Talent Management –”for-hire” passar företag som har behov av Talent Management kompetens och genomförandekraft på kort och långsikt, men som inte har behov av eller av olika anledningar inte vill anställa en person. Vi utvecklar och implementerar de Talent Management initiativ som passar just er organisation och säkerställer att ni når er vision och era affärsmål med hjälp av ett effektivt och systematiskt Talent Management.

Med en Talent Management–”for-hire” lösning på plats får ni tillgång till metoder, verktyg, processer och specialistkompetens via en person. Stardustkonsulten börjar oftast sitt uppdrag med att genomföra en nulägesanalys, utifrån analysen tas sedan en handlingsplan fram och därefter startar genomförandet av att ta fram och implementera olika initiativ inom Talent Management.Typiska initiativ kan exempelvis vara att utveckla arbetsgivarvarumärket, förbättra introduktionen, vässa målstyrningsprocessen, arbeta med företagskulturen, utveckla ledarskapet, implementera verktyg för talanginventering och successionsplanering.

På Stardust Consulting tar vi utgångspunkt i de senaste forskningsrönen och vårt arbetssätt bygger på enkla och intuitiva lösningar. Ni väljer själva i vilken utsträckning ni vill ha konsulten på plats hos er. Det beror på omfattningen av handlingsplanen och er ambitionsnivå, allt från 1-5 dagar i veckan.  Alla våra konsulter har lång och djup erfarenhet av att driva och utveckla olika initiativ inom Talent Management och har även erfarenhet från ledande positioner och vana att arbeta med ledningsgruppsarbete och styrelsearbete.

Vill du veta mer om TM-for-hire, kontakta gärna Sofie König

sofie.konig@stardustconsulting.se

+46 70 5154983