Ett av våra erbjudanden är en holistisk men kostnadseffektiv diagnos av verkningsgraden på ert nuvarande Talent Management. Vi kallar den STaR TRAK. Baserat på våra erfarenheter har vi utvecklat en standardiserad metod för diagnos, vilket bl.a. baserar sig på djupintervjuer av nyckelpersoner hos er.

Diagnosen täcker samtliga delar i vårt Talent Management ramverk (se vårt erbjudande), från talangstrategi till hur ni attraherar och utvecklar talanger, och tar c:a tre veckor att genomföra.

Resultatet blir en sammanfattning av var ni står idag inom ert Talent Management arbete, och ger tydliga rekommendationer kring vilka områden ni bör prioritera och hur ni bäst tar nästa steg.

Eftersom diagnosen är standardiserad lämpar den sig väl för att mäta förbättringar över tiden, genom t.ex. en årlig mätning.

 

Har du frågor om TM Diagnos, kontakta gärna Henrik Martin:

henrik.martin@stardustconsulting.se

+46 70 260 3300