Teser för framgångsrikt Talent Management

Vi baserar vår konsultverksamhet på ett fåtal riktlinjer som vi kallar “Teser för Framgångsrik Talent Managment”:

  • Alla Talent Management initiativ måste kopplas till den övergripande strategin
  • Alla har talang, inte bara högpresterare
  • Ledarskap är nyckeln. På riktigt.
  • Processer är nödvändiga, men inte tillräckliga.
  • En effektiv samverkan mellan HR och linjen är ett krav.
  • Teknologi är viktigt, framförallt om man vill höja effektiviteten
  • Mätetal måste vara detaljerade men relevanta
  • Ett holistiskt synsätt är av största vikt

Hur matchar ditt företag de här teserna?