Med vårt diagnosverktyg STaR TRAK som utgångspunkt kan vi tillsammans med våra kunder utforma en heltäckande Talangstrategi, d.v.s. en plan för hur företagets Talent Management måste utvecklas för att affärsmålen skall uppnås.

Vår arbetsmetod präglas av nära samarbete med kunden, helst i workshopformat, och att vi erbjuder enkla pragmatiska lösningar som är lätta att implementera samt att vi är genuint passionerade för det vi jobbar med. Och vi anstränger oss för att tillföra våra kunder positiv energi  i utvecklingsprocessen.

Det konkreta resultatet är en skriftlig dokumentation som  våra kunder använder som ett konkret arbetsredskap för att utveckla sitt Talent Management.

Har du frågor om Talang strategi, kontakta gärna Henrik Martin:

henrik.martin@stardustconsulting.se

+46 70 260 3300