Har din arbetsgivare dig i fokus (eller sig själv)?

Har din arbetsgivare dig i fokus (eller sig själv)?

Jag blir alltmer övertygad över att vi går mot en individualisering av våra organisationer. Så länge det var arbetsgivarens marknad så var det allra enklaste att ha ett arbetsgivarerbjudande som var “one-size-fits-all”. Men när det nu istället råder brist...
Dags för utvärdering

Dags för utvärdering

Det är sista kvartalet på året, och då vet vi alla vad det betyder – Utvärdering. Det är nu dags att utvärdera de mål och aktiviteter som ni beslutade i första kvartalet, om målen har uppnåtts, om aktiviteterna genomförts med tillfredställande resultat och vilket...

Hur ofta har VD utvecklingssamtal?

I en undersökning från Harvard Business School frågade man över 1000 styrelsemedlemmar världen över hur nöjda styrelsemedlemmarna är med organisationens Talent Management. Undersökningen visade att respondenterna gav sina företag betyget ”F” och över 85 % av de...