Tre frågor för modernt Performance Development

Tre frågor för modernt Performance Development

”Varför är jag här?” ”Hur bidrar jag?” ”Vilket stöd behöver jag?” Det är tre grundläggande frågor som alla bör kunna svara på angående sitt jobb eller uppdrag. Omgivningen, chefer, medarbetare, mm, bör kunna bidra till svaren. Dvs hur ser jag som chef/kollega på detta...
Dags för utvärdering

Dags för utvärdering

Det är sista kvartalet på året, och då vet vi alla vad det betyder – Utvärdering. Det är nu dags att utvärdera de mål och aktiviteter som ni beslutade i första kvartalet, om målen har uppnåtts, om aktiviteterna genomförts med tillfredställande resultat och vilket...
Varför Fungerar inte Performance Ratings?!

Varför Fungerar inte Performance Ratings?!

I december och januari råder febril aktivitet med att utvärdera och diskutera 2015 års prestationer. Mål som sattes för över 12 månader sedan ska nu utvärderas, uppvisade beteenden diskuteras, kompetensutveckling rapporteras, allt för att sedan buntas ihop till en...