Är det dags för Open Source även inom HR?

Är det dags för Open Source även inom HR?

Inom tech-sektorn har idén om “open source” haft fäste länge: i Silicon Valley är det nästan en religion att dela med sig av den kod man utvecklar så att andra kan bygga vidare på den. Det klassiska exemplet är väl operativsystemet Linux som är en gemensam...