Millennials, millennials, överallt millennials!

Millennials, millennials, överallt millennials!

Förstår du syftningen i inledningen så är du nog inte millenial och behöver därför läsa den här bloggen. Förstår du inte syftningen så kanske du är millennial. Då bör läsa denna blogg för att förstå hur företag resonerar om dig. Ofta när vi pratar om och planerar för...