Landet Inte-så-Lagom

Landet Inte-så-Lagom

Vi svenskar talar gärna om oss själva som Landet Lagom. Jag upplever det som att vi ofta beskriver oss själva som någon form av medelkultur vars preferenser borde vara universella: jämställdhet, jämlikhet, prestigelöshet, konsensussökande, mm. Det borde väl de flesta...
Guds 10 förslag…

Guds 10 förslag…

Jag tror det var Collin Moon som myntade att om Gud hade varit svensk hade vi inte haft 10 budord utan 10 förslag att diskutera vid nästa teammöte med Moses som moderator. Många av oss ler när vi läser detta, för att vi känner igen det typiskt svenska. Så å ena sidan...
Migration och affärsutveckling

Migration och affärsutveckling

En viktig komponent i det vi kallar ”Talangarenan” är området mångfald. När ämnet tas upp är det vanligt med nickningar och medhåll – mångfald är viktigt. När sedan diskussionen går vidare med frågor om företagets egna mångfald och även mångfald i ledning och...