Våga vara oense

Våga vara oense

För några veckor sedan tittade jag på ett TED talk där Margaret Heffernan talar om vikten av att våga vara oense, http://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_dare_to_disagree. Det fick mig att verkligen fundera på hur vi vanligtvis gör allt för att undvika konflikter....