Kulturen som omfamnar våra misstag

Kulturen som omfamnar våra misstag

I den alltmer komplexa och oförutsägbara värld vi verkar i – den som vi kallar för VOKA-världen – blir medarbetarnas fulla potential och samlade förmågor allt viktigare. Organisationer där medarbetarna väljer att bidra och ge verksamheten full ”tillgång”...
Har du ett högre syfte?

Har du ett högre syfte?

De flesta företagsledningar försöker med alla medel att attrahera de bästa talangerna och det finns en sak som de framgångsrika företagen har gemensamt. De har lyckats utveckla ett inspirerande högre syfte med sin verksamhet. Det kan vara uttryckt som en del av...