Sofie König har en magisterexamen i ekonomi med inriktning strategisk marknadsföring. Hon har arbetat med marknadsföring inom SAS Trading, Kanal5 och Telia. Hon är också en av grundarna till eWork som är ett  konsultföretag med en innovativ affärsmodell och som vunnit priser bl a som Sveriges snabbast växande företag, Sveriges bästa arbetsplats för nyanställda samt pris för årets bästa marknadsföring.  På eWork var Sofie vVd med ansvar för Talent Management  och kommunikation.  Sofie har mångårig erfarenhet i frågor som rör marknadspositionering, företagskultur, arbetsgivarvarumärke och målstyrning från framförallt snabbväxande och innovativa tillväxtbolag inom branscher som online marknadsföring, retail, business Intelligence och konsultbranschen.

Sofie  har även styrelseuppdrag på Netlight Consulting som är ett maraton gasellföretag.