Ett av de absolut bästa sätten att utvecklas som människa och medarbetare är att ha en mentor. Med en erfaren mentor kan man diskutera aktuella situationer och problemställningar. Det blir som en skräddarsydd exklusiv utbildning i den egna miljön och själva pedagogiken med dialogen i centrum är svårslagen.

En erfaren mentor kan genom sitt externa perspektiv ställa frågor, utmana och få fram perspektiv och tankar som adepten inte tidigare reflekterat över. Mentorns roll är inte i första hand att ge råd utan att hjälpa adepten att hitta sina egna svar, utveckals som individ och bidra till företagets utveckling och lönsamhet.

IMB Business School i Schweiz har studerat effekterna av strukturerade mentorprogram för chefer. Resultaten visar att mentorprogram har gett mer än 80 % av cheferna en större säkerhet i sin roll och en bättre förmåga att agera som goda ledare. Andra fördelar för adepten är ett utökat nätverk, nya externa perspektiv och ny energi samt tillgången till ett personligt bollplank. Det utdragna tidsperspektivet och det individanpassade skräddarsydda upplägget bidrar också till att mentorskap är en framgångsrik metod för att åstadkomma personlig och professionell utveckling i samklang.

Personligt mentorprogram under ett år

Det övergripande syftet med mentorprogrammet är att stötta och utveckla adepten i hennes professionella yrkesroll samt att bidra till hennes personliga utveckling och förbereda hen för att kunna ta utökat ansvar i kommande roller. Mentorprogrammet ska bidra till att adepten utvecklas inom ett antal prioriterade områden som definieras och bestäms i 3-partssamtal mellan adepten, närmaste chef om så önskas samt konsulten.

Genomförande

Totalt omfattar programmet 10-12 fysiska träffar under ett års tid. Vid varje träff går vi igenom och diskuterar vad som hänt sen sist och vilka ”situationer” som uppstått kopplade till adeptens roll, ledarskap och personliga utmaningar. Adepten kommer att föra ”loggbok” under perioden. I mentorprogrammet ingår bl.a följande moment

  1. Uppstartsmöte på adeptens arbetsplats. Där genomförs ett 3-partssamtal mellan adepten, närmaste chef om så önskas, och konsulten. Syftet med mötet är att identifiera adeptens affärsmässiga och personliga mål samt att lära känna arbetsmiljön som adepten jobbar i bättre.
  2. MBTI personlighetsinventorium med tillhörande rapporter (person, organisation och/eller karriär). Kan även kompletteras med olika personlighetstester om så önskas.
  3. Syftet är att göra en ledarfärdighetsanalys för att identifiera adeptens nuvarande och önskade ledarfärdigheter, formella och informella. Analysen omfattar såväl generella ledarfärdigheter (analytiska, strategiska och sociala färdigheter) som specifika färdigheter. Analysen resulterar i en gap analys över utvecklingsområden för adepten som vi kan jobba vidare med under året.
  4. 2-partsmöten, ca 10 st. med fokus på adeptens personliga utveckling. Analys och diskussion om hennes dagliga erfarenheter, problem och utmaningar. Ämnen som kan diskuteras är ledarskap, samarbetsförmåga, personliga styrkor och svagheter, time management, att sälja in idéer, ledningsarbete, konflikthantering, svåra samtal, konsten att ge feedback, att bygga sitt personliga nätverk, framtidsplaner, strategisk förmåga m.m.
  5. Uppföljning, utvärdering och feedback. Muntlig och skriftlig summering.
  6. Efter avslutat samarbete inbjuds adepten att delta i Charlottas informella nätverk av tidigare adepter som träffas under informella former ett par gånger om året.

Charlotta Wikström är ansvarig för Stardust Consultings mentorprogram. Kontakta henne gärna om ytterligare information och förslag på upplägg.

Charlotta WikströmCharlotta har lång erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling. Hon har också drivit Talangprogram och arbetat med kulturutvecklingsprojekt. 2004 skrev hon bästsäljaren Vinnande Mentorskap och anses idag vara en ”guru” inom området.

Boken Talent Management i praktiken skrev hon 2012 och den nominerades till årets HR bok.

Charlotta leder både mentorprogram och föreläser om mentorskap.

Charlotta når du på charlotta.wikstrom@stardustconsulting.se  eller på +46 73 755 2692.