Vi skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer i företaget; nyblivna chefer, mellanchefer, seniora chefer och ledningsgrupper.

En förutsättning för att vi levererar en högkvalitativ tjänst med bestående värde är vår egen erfarenhet av operativt arbete och företagsledning. Samtliga våra konsulter är erfarna affärsmän- och kvinnor med lång egen erfarenhet från olika branscher och vi sätter alltid ihop det bästa teamet för att svara mot kundens specifika behov.

Det detaljerade innehållet i en utvecklingsinsats bestäms i nära samråd med uppdraggivaren. Vår långa erfarenhet har dock lärt oss vad unga och oerfarna ledare, formella och informella har störst behov av. Vår process delas upp i tre steg:

-att leda sig själv- förstå vem man är med styrkor och utvecklingsområden- innan man leder andra

-att leda andra

-att leda en affär

Vill du veta mer om Ledarutveckling, kontakta gärna Charlotta Wikström

charlotta.wikstrom@stardustconsulting.se

+46 73 755 2692