Vi hjälper er att ta fram en hållbar och långsiktig företagskultur med tydliga affärsdrivande värderingar som bryts ner på beteendenivå. Allt för att göra dem användbara i det dagliga arbetet. Vi tar som alltid utgångspunkt i företagets vision, affärsidé och strategi. Sen jobbar vi i ett antal workshops fram vilka beteenden som är de mest prioriterade för att stötta affären och vägen mot visionen.

Utmaningen är ofta att våga välja bort, fokusera och prioritera. Rätt företagskultur är en strategisk tillgång idag. Därför är detta en fråga för företagsledningen att äga och driva, men naturligtvis ska även anställda och andra intressenter säga sitt i processen.

Vill du veta mer om Företagskultur, kontakta gärna Sofie König

sofie.konig@stardustconsulting.se

+46 70 5154983

Vår bok om företagskultur