Föreläsningar

Många på Stardust är vana föredragshållare med goda referenser. Vi håller därför gärna föredrag eller arrangerar seminarier tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Några av våra favoritämnen är:

* Talent Management i Praktiken

* Framtidens HR

* Hälsosamt ledarskap

* Grupper och gruppers utveckling

* Hur anpassa sig till den nya generationen?

Vi har även samarbeten med ett antal högskolor och utbildningsinstitutioner där vi föreläser på PA- utbildningar.

Har du frågor om Föreläsningar, kontakta gärna Henrik Martin:

henrik.martin@stardustconsulting.se

+46 70 260 3300