De flesta företagsledningar försöker med alla medel attrahera de bästa talangerna och de företag som lyckat med konststycket att attrahera de bästa medarbetarna för sin verksamhet har en sak gemensamt. De har utvecklat ett för alla medarbetare inspirerande högre syfte med sin verksamhet. sitt ”why”. Det kan vara uttryckt som en del av visionen. Vissa företag kallar det inte ens vision eller högre syfte utan, ”vår strävan”, ”kompassriktning” eller ”varför vi finns till”.

Ett högre syfte som gör sitt jobb attraherar, motiverar och håller kvar talangfulla medarbetare i företaget. Är den välformulerad och förankrad i hela organisationen hjälper den till att skapa engagemang, lojalitet och enastående resultat.

Det högre syftet är det som inspirerar oss att gå upp på morgonen och göra det vi gör varje dag på jobbet.  Det är många människor som aldrig funderar över eller ifrågasätter sitt högre syftet, så det återstår outforskat hela livet. Syftet är inte ett jobb eller en roll, utan anledningen till varför vi som företag finns till.  Syftet är övertygelsen inom oss där vi har en känsla och tydlighet kring vilka vi är, varifrån vi kommer och vad vi är här för att göra.  Alla människor har en vilja att bidra på något sätt, så att skapa tid för reflektion kring det högre syftet har en positiv effekt på vår arbetsmiljö och hälsa.

Det finns tre frågor att utforska i exempelvis rekryteringsprocessen för att undersöka om det råder matchning inte bara kunskapsmässigt och värderingsmässigt utan också gällande företagets och den potentiella medarbetarens högre syfte:

1.      Hur kan det här jobbet passa med vad du vill bidra med i ett större sammanhang?

2.      Vilken del av företagets vision eller högre syfte sammanfaller med dina egna tankar och reflektioner kring vad som är viktigast för just dig?

3.      Vilka unika talanger eller egenskaper kan du bidra med?

Om du behöver hjälp att utforska ditt högre syfte, så hittar du ett verktyg här!

Har ni som företag reflekterat kring och formulerat ert högre syfte? Om inte börjar det bli hög tid om ni ska lyckas attrahera och behålla de bästa talangerna.

Läs mer om Stardust Consultings tjänster här