Engagerade medarbetare som är kreativa och nytänkande har en tydlig korrelation med ett företags lönsamhet och tillväxt. Att skapa ett genuint engagemang är samtidigt en av de svåraste utmaningarna man har som ledare.  Det finns dock forskning på området motivation som visar att man som ledare behöver ta hänsyn till både ”yttre” och ”inre” faktorer. Yttre faktorer handlar exempelvis om att erbjuda en trygg och trevlig arbetsmiljö, en rättvis lön och bra systemstöd och arbetsprocesser som gör att arbetet kan flyta på smidigt och enkelt.

Om man som arbetsgivare inte tar hand om de yttre faktorerna så kommer det skapa missnöje och gnäll i organisationen. De inre faktorerna handlar om hur individen uppfattar arbetsplatsen som en miljö där jag utvecklas, känner mig delaktig och kan påverka mitt arbete, upplevelsen av att ha en tydlig roll och att jag presterar och får uppskattning och erkännande för det jag gör. Som arbetsgivare behöver vi erbjuda en kombination av de yttre och inre drivkrafterna, då kommer du få ett positivt arbetsklimat med motiverade och kreativa medarbetare. Här kommer sex tips på hur du kan skapa förutsättningar för att få motiverade och kreativa medarbetare.

1.     Det ska vara OK att göra fel.
Rädda människor begränsar sig själva och håller sig inom boxen. Uppmuntra till nytänkande och visa i handling att det är tillåtet att göra fel. Alla företag med kreativa ambitioner måste vara beredda att ta lite risker för att kunna sålla ut en bra idé från en mindre bra.

2.     Ledare måste våga släppa kontrollen
Kontroll dödar kreativitet och initiativförmåga. Att släppa kontrollbehovet och dela med sig av makt och inflytande är något som många chefer kan bli bättre på. Det handlar om att bli bättre på att delegera och att lita på att medarbetarna faktiskt är kapabla till att ta eget ansvar för sina handlingar. Forskningen visar att medarbetare som känner delaktighet presterar bättre än genomsnitten.

3.     Fokusera på det positiva
När du märker att medarbetarna gått utanför boxen och det börjar hända nya saker, förstärk känslan, uppmuntra och skapa förutsättningar för en fortsättning. Det kan handla om att låta medarbetarna frigöra tid för innovation, ta bort störande element eller andra insatser som tillåter oavbrutet fokus i den kreativa processen. Låt det ta tid!

4.     Humor förstärker
Ibland glömmer vi bort att ha roligt och leka på jobbet. Förmågan att leka är grundläggande för all kreativitet.

5.     Glöm inte ramarna
Struktur och processer skapar frihet. Skapande utan ramar fungerar inte. Ramar behövs för att samla ihop tankar och nya idéer.

6.     Motverka stress
Stressade och överbelastade medarbetare med för mycket att göra blir aldrig kreativa. Som chef har du ett långtgående ansvar för att medarbetarna är i balans och att det finns tid för riktig avkoppling och vila.  Och var och när tänks de stora tankarna och löses de stora problemen? Oftast när du är avkopplad t ex på en löprunda, eller i solstolen.

Har ni en företagskultur som uppmuntrar till kreativitet och innovation?

Läs mer om företagskultur här