Välkommen tlll vår blogg med det senaste inom Talent Management!

Här kan du prenumerera på bloggen

Förbered dig och verksamheten inför tuffare tider

Kanske (troligtvis) upplever du att det går ganska bra med affärerna nu, det gör det för många. Även om konkurrensen och utbudet är stort så finns det också en stor och stark marknad. Ganska säkert skulle du vilja ha lite mer ur din verksamhet. Helt säkert är att...

Genomförandekraft och engagemang

Tidigare har jag skrivit om hur genomförandekraften i verksamheten är en funktion av den valda riktningen, chefernas förmåga att göra strategin relevant för deras medarbetare, medarbetarnas kompetens samt deras engagemang. Genomförandekraft = Riktning x Översättning x...

Ledarskapet avgör tillväxtpotentialen

I förra veckan talade jag med en mycket inspirerande person. Låt oss kalla honom för Sven. Sven är en mycket erfaren företagsledare. Han har varit koncernchef i en stor internationell koncern med ursprung i Sverige. Han har också varit en uppmärksammad chef och...

Ny ledarskapsmodul med fokus på hälsosamt ledarskap

Ledarskap idag är något helt annat än för bara 10 år sedan. Ett modernt ledarskap handlar om anpassning efter organisation, situation och människa. En förståelse för varje unik medarbetares situation är ledarens uppgift och fokus ligger på att försöka underlätta för...

Samarbete – tidstjuv eller värdeskapare?

För en vecka sedan fick en gammal blogg ny fart. DN plockade upp temat kring att möten och olika samarbeten blir tidstjuvar som belastar och demotiverar. Många har hört av sig och berättar att de känner igen sig i diskussionen. (se tidigare blogg, DN- och HBR-artikel...

Här hittar du talangerna andra missar

Talangbristen är påtaglig i vårt avlånga land. Under det första kvartalet i år har jag hållit flera utbildningar och föredrag. Jag har träffat ett 100-tal personer från ca 50-talet organisationer och företag från offentlig sektor; kommuner och landsting, olika...

Hur effektiva är era team?

I en omvärld präglad av osäkerhet, komplexitet och volatilitet blir det allt viktigare med effektiva team. Nyckeln till framgång ligger ofta i väl fungerande team där medlemmarna har exceptionell samarbetsförmåga och förstår att jobba agilt där organisationen bäst...

Ökad jämställdhet – Hur svårt kan det vara?

Så här på den internationella kvinnodagen kan vi åter konstatera att det går långsamt med jämställdheten i svenska företag. Väldigt långsamt. Och mest långsamt verkar det gå i riskkapitalbolagen där bara 3 procent är kvinnor. Det är lite bättre – men inte bra – i...

Rekryteringens Yin och Yang

Många organisationer idag har stora utmaningar att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Jag skulle våga påstå att en anledning till detta är att man har outvecklade sätt att arbeta med att attrahera potentiella medarbetare. Lösningen på många av dagens...

Rätt attityd – allt viktigare för att landa jobbet!

”Kompetens är åter i fokus” skriver min kollega Henrik Martin i sin HR- trendspaning för 2017. Många av våra kunduppdrag tillsammans med fullsatta utbildningar i ämnet vittnar om det. I den snabba förändringstakt som råder frågar företag och organisationer sig vilken...

4 HR-trender under 2017

Just nu pågår en revolution inom HR. Ibland i det tysta, ibland litet mer ljudligt. Allteftersom ledningsgrupper inser att medarbetarna faktiskt är deras viktigaste resurs, och att denna resurs ställer nya krav för att vilja bidra till en arbetsplats så ökar HR:s...

Strategy Execution – från ord till handling!

Den verkliga utmaningen med strategier och verksamhetsplanering är inte arbetet med att definiera strategier och göra verksamhetsplaner, men att säkra ett framgångsrikt genomförande i vardagen. ’Culture eats strategy for breakfast’ är bara en av många talesätt som...

Misslyckas för innovation och framgång!

Alltför många företag och dess anställda är rädda för att misslyckas. Det är inbyggt i de allra flesta organisationers kultur att lyfta fram lyckade exempel, best practice och framgångshistorier. Väldigt sällan lyfter man fram ’vårt bästa misslyckande’. Varför undrar...

Har ditt företag en prestationskultur?

Handen på hjärtat, visst händer det att du ibland funderar över hur ni kan öka prestationsförmågan i företaget, få ut det där lilla extra av medarbetarna, öka marginalerna och vinsten? Svaret ligger inte i mer morot och piska, inte heller i högre löner eller bonusar...