Vad mer är möjligt?

Vad mer är möjligt?

Jag fördjupade mig i en intressant bok härom veckan som handlar om appreciative inquiry (styrkebaserad kommunikation). Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om hur vi ställer värdeskapande frågor för att locka fram det bästa i oss själva, i andra och i varje...
Effekterna av digitalisering inom Talent Management

Effekterna av digitalisering inom Talent Management

Effekterna av digitaliseringen ger upphov till stora förändringar även inom området Talent Management. Det finns många frågeställningar som håller företagsledningen vaken om nätterna. Nu går det snabbare än någonsin och det gäller att verkligen hänga med i...
Rekryteringens Yin och Yang

Rekryteringens Yin och Yang

Många organisationer idag har stora utmaningar att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. Jag skulle våga påstå att en anledning till detta är att man har outvecklade sätt att arbeta med att attrahera potentiella medarbetare. Lösningen på många av dagens...
5 nycklar till framgångsrik talangutveckling

5 nycklar till framgångsrik talangutveckling

För många företag idag är bristen på talang den enskilt största tillväxthämmande faktorn. Trots detta saknar de allra flesta företag strategier för långsiktig talangutveckling och kompetensförsörjning. Och bristen på talang kommer bara att bli ännu värre. Bara inom IT...
Är ni mästare på att fånga talanger?

Är ni mästare på att fånga talanger?

Vi kan enas om att en av de största utmaningarna för många organisationer idag är att säkerställa att man har rätt personer ”ombord”. Idag är medarbetarnas kompetens, attityd och personlighet helt avgörande för företagets framgång. Det gäller inte enbart...