Här hittar du talangerna andra missar

Här hittar du talangerna andra missar

Talangbristen är påtaglig i vårt avlånga land. Under det första kvartalet i år har jag hållit flera utbildningar och föredrag. Jag har träffat ett 100-tal personer från ca 50-talet organisationer och företag från offentlig sektor; kommuner och landsting, olika...
Rätt attityd – allt viktigare för att landa jobbet!

Rätt attityd – allt viktigare för att landa jobbet!

”Kompetens är åter i fokus” skriver min kollega Henrik Martin i sin HR- trendspaning för 2017. Många av våra kunduppdrag tillsammans med fullsatta utbildningar i ämnet vittnar om det. I den snabba förändringstakt som råder frågar företag och organisationer sig vilken...
Det här är framtidens kompetens och talangutveckling

Det här är framtidens kompetens och talangutveckling

Idag förändras arbetsmarknaden så snabbt att många anser att det är omöjligt att förutsäga vilken kompetens som kommer att krävas i framtiden. Jag vågar påstå att det är en stor utmaning men kanske inte helt omöjligt. Det beror givetvis på vad vi lägger i begreppet...