Genomförandekraft och engagemang

Genomförandekraft och engagemang

Tidigare har jag skrivit om hur genomförandekraften i verksamheten är en funktion av den valda riktningen, chefernas förmåga att göra strategin relevant för deras medarbetare, medarbetarnas kompetens samt deras engagemang. Genomförandekraft = Riktning x Översättning x...
Strategy Execution – från ord till handling!

Strategy Execution – från ord till handling!

Den verkliga utmaningen med strategier och verksamhetsplanering är inte arbetet med att definiera strategier och göra verksamhetsplaner, men att säkra ett framgångsrikt genomförande i vardagen. ’Culture eats strategy for breakfast’ är bara en av många talesätt som...
Making talent part of business planning

Making talent part of business planning

I min förra blogg delade vi insikter och åsikter om hur medarbetarperspektivet blir en naturlig del i verksamhetsplanering och om hur vi skapar en involverade process för att lägga grunden för genomförandet av verksamhetsplanen. Efter förra bloggen har jag fått frågan...