Vi säkerställer att kopplingen mellan affärsstrategi och Talent Management leder till förbättrad lönsamhet och effektivitet

Det som skiljer oss från andra är att vi säkerställer kopplingen mellan affärsstrategi och Talent Management och levererar enkla, konkreta och användbara lösningar för våra kunder.

Det kan vi göra för att vi själva är affärsmän- och kvinnor med unik kompetens och lång erfarenhet i skärningspunkten beteendevetenskap och affärsmannaskap. Att förstå och ha erfarenhet av hur människor fungerar och vilka drivkrafter de har är avgörande i vårt kunskapssamhälle. Det gör vi. Idag är vi ett gäng mycket erfarna konsulter. Vi har alla arbetat i ledande befattningar som VD, vVD, Marknadsdirektör, Försäljningsdirektör och HR direktör som exempel. Vår operativa erfarenhet av företagsledning gör oss trovärdiga och flera av oss har också internationell erfarenhet. Här kan du läsa mer om våra konsulter.

Thought Leaders

Vi strävar ständigt efter att vara och uppfattas som thought leaders inom Talent Management. Vi arbetar strukturerat med att följa utvecklingen inom området både i Sverige och internationellt. Vi har nära kopplingar till bl.a. Marc Effron Talent Management Institute i USA och Harvard Business Schoool och läser regelbundet senaste forskningsrön från firmor som McKinsey och Boston Consulting Group. Ta gärna del av vår kunskap i vår blogg. Flera av oss är publicerade och på Ekerlids Förlag har vi gett ut; Vinnande Mentorskap, Talent Management i praktiken – en praktisk handbok samt 6 steg till en lönsam företagskultur. Här kan du läsa mer om och beställa böckerna. Vi är också eftertraktade föreläsare både i Sverige och internationellt. Testa oss gärna!

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter

Men det mesta lär vi oss i våra uppdrag med våra kunder där vi alltid försöker jobba i team om två. Vi har cirka hälften av våra kunder i den nya ekonomin, tillväxtföretag inom spel, betaltjänster och IT Consulting. Alla våra nya insikter och lärdomar ökar vårt strukturkapital som våra kunder fåt tillgång till.

Skräddarsydda lösningar

Vi utgår alltid från företagets affär. Företaget är vår kund. Vår ambition är att hjälpa företaget att utveckla sin verksamhet och förverkliga sin strategi genom ett väl fungerande Talent Management där all strategiska HR processer hänger ihop och drar åt samma håll. Därför bygger vi våra utvecklingsinsatser kring kundens specifika behov och har inga färdiga modeller eller koncept.

Passion och enkelhet är våra ledstjärnor

Sist men inte minst är vi genuint passionerade för det vi jobbar med och vi levererar enkla och användbara lösningar som är lätta att använda och som gör skillnad.

Jag vill veta mer, kontakta mig!

4 + 7 =